screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Links

www.defysiotherapeut.comVoor algemene informatie over Fysiotherapie in Nederland.
www.nvmt.nlVoor algemene informatie over Manueletherapie in Nederland.
www.nvfk.nlVoor algemene informatie over Kinderfysiotherapie.
www.orthopedie.nlVoor informatie over aandoeningen aan het bewegingsaparaat.
www.sensomotorische-integratie.nlVoor informatie over ontwikkelingsstoornissen. (Kinderfysiotherapie)
www.dryneedling.nlVoor informatie over dry needling
www.keurmerkfysiotherapie.nlVoor informatie over het Keurmerk Fysiotherapie
www.claudicationet.nlVoor informatie over de behandeling van etalagebenen